Imre-B Blog

Szórakozás, humor, tudomány, társadalom, cikkek, elméletek, képek grafikák stb...Imre-B Digital Art és Filozófia

RSS

Az idegenek képviselője és a föld képviselője tanácsadói társaságában egymással szemben ült. Már három hete folytak a tárgyalások hol is legyen a találkozó, végül sikerült megegyezni egy elhagyott támaszpontban amit gyorsan berendeztek. Ezalatt a három hét alatt természetesen kiszivárgott, hogy idegenekkel léptek kapcsolatba. A föld képviselője kicsit mérgelődött mikor ez eszébe jutott de végül is gondolta előbb utóbb kitudódott volna.

Az idegenek képviselője tulajdon képen egy gép volt. Emberszerű, fejjel lábakkal két kézzel, az idegenek még egy köntöst is adtak rá, hogy még jobban hasonlítson az emberekre.  Az alatt a három hét alatt amíg az egyeztetések folytak sikerült pár alapvető dolgot tisztázni. Az idegenek számára teljesen lakhatatlan a föld, teljesen más a bolygólyukon a gravitáció és a légkör összetétele. A földet nem óhajtják kifosztani ugyanis nincs szükségük nyersanyagkincsekre, a világűrben sokkal hatékonyabban tudják ezeket kitermelni mint a földön. Tehát nincs semmi okuk, hogy ártsanak az embereknek. Már más civilizációkkal is felvették a kapcsolatot amik vagy olyan fejletek voltak mint az emberiség, vagy egy kicsivel fejlettebbek. Elmondásuk szerint olyan fejlett civilizációkkal mint az övék még nem találkoztak. Ez egy kicsit gyanús volt a földiek számára. Vajon tényleg nincs több szuperfejlett Intergalaktikus faj a galaxisban vagy csak nem akarják, hogy találkozzanak más szuper fejlett fajokkal. A földiek úgy gondolták hisznek az idegeneknek hiszen előbb utóbb úgyis kiderülne az igazság.

A földképviselője és az idegenek képviselője már jó ideje udvariaskodott egymással. Az idegek követe dicsérte a föld lakosságát, hogy milyen egységesek, milyen kevés háború van és azt milyen jól próbálják megoldani, és hogy milyen jól kezelik a társadalmi problémákat stb.. a föld képviselője örömét fejezte ki, hogy egy ilyen békés fejlett jóindulatú fajjal sikerült találkozniuk, akiknek minden bizonnyal nagyon érdekes és színes a kultúrájuk stb..

Egy kis szünet következett. Végre gondolta a föld képviselője kinyögik mégis mit akarnak tőlünk. Az alatt a három hét alatt ugyanis nem sikerült kideríteni a földieknek, hogy tulajdonképpen pontosan mit is akarnak tőlük az idegenek ha megvan mindenük. Nyersanyag kincsek fejlett technika élettér stb.. Mikor konkrétabban rákérdeztek, hogy tulajdonképpen mi is a látogatásuk célja azt válaszolták, hogy majd ezt személyesen megbeszélik. Hát most itt voltak úgymond személyesen. Hogy a földiek mit akartak az egyértelmű volt, fejlett technikát, végső soron űrhajókat. De vajon mit kérnek cserébe az idegenek. Mert, hogy ez idáig ezt nem tudták a földiek kitalálni.

A föld képviselője várakozón nézett az idegenek követére vagyis arra a gépre ami őket képviselte. Vajon, hogy nézhetnek ki gondolta a föld képviselője mert ez idáig bár kérték őket semmilyen képet nem mutattak magukról. Mindig azt mondták az még ráér meg amúgy sem jelentene semmit. Vajon mit titkolnak. Mindegy előbb utóbb úgyis lesz róluk valami képünk és több információnk ahogy közelebbi kapcsolatba kerülünk. Bízott a földi hackerek ügyességében.

Eddig jutott gondolataiban a föld képviselője mikor megszólalt az idegenek követe.

Mint már említették nekünk fejlett technikát szeretnének az élet színvonaluk javítása céljából. Ennek úgy látjuk semmi komolyabb akadálya nincsen. Akár űrhajókat is tudunk adni amik átalakíthatok földi emberek számára. Természetesen mi is kérnénk egy kis apróságot ami a földieknek lényegében nem kerül semmibe.

Végre gondolta a föld képviselője csak kinyögik mit is akarnak.

Hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg a dolgot, hímezett hámozott  az idegenek követe. A maguk számára egy kicsit meglepő lesz a kérésünk. Két kezének öt ujját összeérintve maga elé bámult mintha koncentrálni próbálna  Na szóval arról lenne szó, hogy templomokat szeretnénk felállítani a földön. A föld képviselője szép lassan eltátotta a száját, a tanácsadói is megrökönyödve nézetek az idegenre. Mit kérdezte gyorsan a föld képviselője. Templomokat mondta még egyszer az idegen követ, vallási központokat ahogy maguk nevezik. Tudtommal maguk előtt nem ismeretlen a vallás, elég sok istenben hisznek a földön. Igen igen mondta a föld képviselője én is keresztény vagyok és a kollégáim is, nézett a tanácsadóira. Némelyikük már egy kicsit magához tért és egyből elkezdett bólogatni. Csak nem gondoltuk volna, hogy önök is hisznek valamely istenben. Nem valamely istenben hiszünk hanem a végső úrban mondta kicsit emelt hangon az idegenek képviselője, miközben újait még mindig összeérintve tartotta. Tudják azelőtt nálunk is elég sok vallás volt jelen, de miután kiléptünk a csillagközi térbe a végső úr megdönthetetlen jelenlétére találtunk bizonyítékot elég sok helyen, így már csak a végső úrban hiszünk. Mit gondolnak menyire normális az, hogy a föld  pont a naptól megfelelő távolságra kering és még egy hatalmas Hold is egyensúlyba tartja. Mikor megláttuk a naprendszerüket egyből tudtuk, hogy ezt is a végső úr teremtette. De hagyjuk a teológiai vitát hiszen vallásunk nem kötelező, és én itt most nem is tudnám elmagyarázni hitünk mivoltát. Csupán annyit szeretnénk kérni, hogy minden országuk fővárosában legalább egy templomunk lehessen ahol azok akik úgy gondolják megismerkedhetnek tanainkkal. A föld képviselője köpni nyelni nem tudott, bámult maga elé és próbálta megemészteni a halottakat. Ekkor az egyik tanácsadó halkan köhintett és a képviselőre nézett. Az ekkor egy kicsit magához térve bólintott. A tanácsadó ránézet az idegenre. És mekkorák lenének pontosan azok a templomok, és milyen technikai eszközök lenének benne. Jól vág az essze ennek a tanácsadónak gondolta a föld képviselője még az hiányzik, hogy valami általunk nem ismert eljárással átmossák az agyunk, még belegondolni is rossz, hogy valami agyatlan hitbuzgó barmokká alakítsanak minket. Bemegy a templomba egy átlagember kíváncsiságból és kijön egy fanatikus örült.  Az idegen mintha kitalálta volna aggodalmaikat. A maguk templomaikhoz hasonló épületekről lenne szó amit maguk is építhetnek fel. Csak pár könyvet szeretnénk benne elhelyezni amit maguk nyomtathatnának ki az általunk megküldött szöveg alapján. Ezeket a könyveket elolvasva bárki eldönthetné, hogy hisz a végső úrban vagy nem. A könyvekben lényegében csak az lenne leírva milyen bizonyítékaink vannak a végső úr létezésére. Szerintem ez igen aprócska kérés ahhoz amit tőlünk kapnak. Fejlett technikát, tudományos eredményeket és országonként egy űrhajót amivel felfedezhetik az univerzumot. Ezt az országonkénti egy űrhajót még megbeszéljük mondta a föld képviselője miközben az a rövidke haja is égnek ált a gondolattól, hogy egyes országok mire is használnák azt a bizonyos egy űrhajót. Maradjunk abban inkább, hogy ezeket a dolgokat a föld nagyhatalmai osszák szét igazságosan. Tudja vannak fejlettebb és nem annyira fejlett országok is akik nem biztos, hogy arra használnák ezeket a dolgokat mit amire ki lettek találva. Jó rendben tárta szét karját az idegenek képviselője ezt maguk tudják jobban. Nekünk az a lényeg hogy minden országban legyen legalább egy templomunk. A többit intézzék el egymás közt. Nagyvonalakban tehát erről lenne szó. Ha sikerült minden országgal egyeztetni akkor majd kérünk egy helyet ahol az űrhajókat és az általunk javasolt technikai újításokat áttudjuk adni. A föld képviselőjének már is azon járt az essze hogy a kisebb fejletlenebb országoknak mit adjanak mert, hogy fejlet technikát, pláne nem űrhajókat nem kapnak az biztos. Majd ígérünk nekik egy kis pénzt. A templomokba való bejutást meg majd szépen korlátozzuk nehogy kitörjön a tömeges hülyeség.

 

A több hétig tartó egyeztető tárgyalások után már egy hónappal el is készültek az első templomok. A földiek számára alkalmassá tett űrhajók is megérkeztek egy nem publikus támaszpontra ahol nemzetközi legénység kezdet ismerkedni a kezelésükkel. A nemzetközi természetesen a nagyhatalmak fiait lányait jelentette. Ezenkívül egy megint csak nem publikus támaszponton kommunikációs központot is felalítottak, ahol információcsere zajlott az emberek és az idegenek között. Itt tudományos felfedezésekhez és technikai újításokhoz kaptak az emberek tanácsokat, szükség esetén a fejlettebb technikai eszközöket is itt adták át. A föld képviselője is látogatást tett tanácsadóival a támaszponton. Hihetetlen mennyiségű technikai eszközt halmoztak fel. A föld képviselője elégedetten nézett körbe csak össze hoztuk a dolgot és szinte semmibe se került az emberiségnek. A tanácsadói ép egyeztetek a technikusokkal és a tudósokkal, hogy mi legyen a következő lépés, hogy lehetne még több technikai eszközt tudományos ismeretet kisajtolni az idegenektől. A tanácsadók javaslatára alig egy hónap alatt több mint ötven új ország jött létre a földön, ennek következtében újabb ötven űrhajóra tehetnek majd szert. Már alig lakott szigeteket is önálló állammá nyilvánítottak. Az idegenek ha észre is vették a csalást egy szót sem szóltak. Az se nagyon érdekelte őket, hogy a templomaikba való bejutást is erősen korlátozták. Először is látogatási igényt kellet bejelenteni amit egy bizottság bírált el nem mindennapi kitételek alapján, büntetlen előélet, legalább középfokú végzetség, pszichikai és orvosi alkalmassági teszt, minimum 28 életév betöltése, IQ teszt, függőség menteség. A templomokban max egy órát tartózkodhatott mindenki egy kisebb csoportban, erős felügyelet mellett.

A földképviselőjéhez az egyik tanácsadója lépett oda hozzá miközben ezeken a dolgokon gondolkodott, egy kissé rémült volt  az kifejezése. Sikerült pár információt beszereznünk az idegenekről. A képviselő meghökkenve nézte tanácsadója arckifejezését. Mi a baj kérdezte. Tulajdonképpen semmi ezt a képet leszámítva mondta a tanácsadó. Majd átnyújtott egy kinagyított fotót, ami lényegében úgy nézet ki mint egy fekete fehér webkamerával készített felvétel. Valószínűleg az egyik számítógépes hacker technikus készítette az egyik idegenről.

A képen egy emberszerű arc volt látható. Szemek, száj, fül, orr ráncos szürke bőr, és ami egy kicsit ijesztő és zavaró volt az a két kecskeszarv a fej tetején.

Körbenézve az univerzumban azt látjuk hogy minden működik, holott nem működhetne. A bolygok keringenek a nap körül, a napok a galaxisokban. Mindezt azért mert szabályok irányítják őket a természeti törvények. De mi hozta létre a természeti törvényeket. Csak a semmiből nem lesz valami és az nem kezd el szabályok szerint működni. Az még talán ködösen magyarázható, hogy dimenziók ütközősének következtében bekövetkezet a nagy bumm. De mért kezdet az anyag és energia szabályok szerint viselkedni. A szabályokat mindig valakinek létre kell hozni, ami nem lehet más mint egy értelem. A semmi vagy a dimenziók ütközése nem hoz létre szabályokat. A kövek sem hoznak létre szabályokat. A kövek nem csinálnak semmit mert nincs értelmük csak legfeljebb értelmetlenül arrébb gurulnak ha egy folyó medrében vannak. Túl tökéletes a világegyetemünk ahhoz, hogy az természetes legyen. Természetellenesen tökéletes az ahogy a hidrogénfelhőkből kialakultak az első napok majd az azokban végbement folyamatok következtében további atomok jöttek létre. Ezek után megjelentek a bolygok majd létre jött a föld és véletlenek sorának következtében kialakult az élet. És véletlenek következtében az ember aki gondolkodni is tud mindezeken. Ez már abnormálisan tökéletes. Erre lehet azt mondani hogy a természet az egyszerűbbtől mindig a bonyolultabb felé törekszik, ( jelenlegi tudásunk szerint az ember a legbonyolultabb dolog az univerzumban ) és ezt a természeti törvények indokolják. De ha természeti torvények azt indokolják hogy létrejöjjön az ember vagyis a tudat akkor ez felvet egy kérdést miért kényszerintik ki a természeti törvények a tudat kialakulását. Erre csak egy válasz lehet, hogy a nagyon távoli jövőben egyszer mi magunk az emberek fogjuk létrehozni ezt a világegyetemet.  Ezt a világegyetemet mi magunk teremtettük úgy, hogy utódaink már eljutottak arra a fejletségi fokra hogy utazzanak az időben és a múltba vissza menve létrehozzák a nagy bummot és megalkossák hozzá a természeti törvényeket.

És a kör bezárul.

A kép címe: The big boom.

További képeim: Imre-B deviant art és Imre-B Digital Art

Feedek
Megosztás

imre-x.blogger.hu Webutation
Legfrissebb hozzászólások
 • Imre-B: Leginkább GIMP a kedvencem. De használom a Photo Pos Pro programot és fraktál készítő programokat. @Syncler:
  (2014-01-20 11:30:02)
  Digital Art
 • Syncler: Milyen programmal dolgozol?

  Egyébként én is grafikuskodom.
  (2014-01-19 21:43:38)
  Digital Art
 • Imre-B: A cikk leginkább az én véleményem. Forrás anyagot konkrétan nem használtam. A weblapok, cikkek szövegének eredetét vagy forrás anyagát pedig a kijelölés majd jobb egérgomb keresés a Google keresővel opcióval lehet ellenőrizni( elég a cikk nevét kijelölni vagy egy kívánt részt belőle ). A hiperaktivitásról pedig itt lehet olvasni. http://www.tenyek-tevhitek.hu/hiperaktivitas-es-taplalkozas.htm. Remélem tudtam segíteni.Imre-B@petneknekka:
  (2014-01-01 16:32:59)
  Az élelmiszerek hatása gondolkodásunkra, viselkedésünkre, közérzetünkre, társadalmunkra.
 • petneknekka: Nagyon érdekes és elgondolkoztató cikk! Bocsánat, ha buta a kérdés, de te írtad, vagy valamilyen forrást használtál? Ha ez utóbbi, akkor megadnád nekem kérlek? A szénhidrátok és bizonyos adalékok hatásáról a gyerekkori hiperaktivitásra már hallottam, olvastam, de a téma még úgy érzem "szűz terület", ezért örülök, ha bármi hasonlót találok.
  (2014-01-01 14:35:14)
  Az élelmiszerek hatása gondolkodásunkra, viselkedésünkre, közérzetünkre, társadalmunkra.
 • Imre-B: Köszönöm@Syncler:
  (2013-12-30 21:35:27)
  Boldog újévet.
 • Syncler: Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok Neked!
  (2013-12-30 20:11:43)
  Boldog újévet.
 • Törökné Ty. Gy.: Nem valami megnyugtató kilátást "festettél" elénk - igaz, sok helyen már az email címet is le kell adni ma is!
  (2013-11-28 19:28:16)
  Az internetes profilunk és a mindennapi életünk a jövőben.
 • Imre-B: Élképesztőek a számok de az általam olvasott cikkben azt írja, hogy némelyik csillag körül 3 lakható bolygó is kering. Itt sem sokon múlt ,hogy a Mars nem lakható a Vénusz meg lakható bolygó volt valamikor, csak történt valami a légkörével. @Syncler:
  (2013-11-17 11:08:08)
  Lakható bolygók.
 • Syncler: Semmit sem tudunk. Vagyis MI, egyszerű emberek.
  Mint mindig, akik hozzáférnek bővebben ezekhez a dolgokhoz, azok nem beszélnek. Nem azért, mert nem beszélnének, hanem azért, mert nem tehetik. Nekem ez a véleményem, ami kicsit összeesküvés-elmélet szagú, viszont meggyőződésem, hogy ha ennyi lakható bolygó van, akkor nem vagyunk egyedül.
  (2013-11-16 19:12:18)
  Lakható bolygók.
 • escorts Paris: I simply want to mention I am newbie to blogging and actually enjoyed this web page. Almost certainly I?m likely to bookmark your blog post . You really come with remarkable well written articles. Appreciate it for sharing your web site.
  (2013-03-27 22:04:57)
  Egyensúly a víz felett.
Counter
AmazingCounters.com
Powered by Blogger.hu